Telli siit

Parcelsea erapakiautomaat

Parcelsea nutipostkast aitab pakkide vastuvõtmisel kui ka saatmisel juba üle Eesti sadu kodupidamisi! Kui soovid ka endale sellist koduabilist, siis täida palun allolev vorm.

Nutipostkasti ooteaeg on hetkel keskmiselt 14 päeva ja paigalduspäeva lähenedes võtame sinuga isiklikult ühendust! Esimese kuumakse pead tasuma peale paigaldust.

Tellimuse tüüp

Osta nutipostkast endale päriseks. Seda saad teha kas ühekordse väljaminekuna või jaotades kulu mitme kuu peale

Enamik Parcelsea kliente võtavad nutipostkasti rendile ja maksavad kasutamise eest kuutasu

Igakuised lisateenused
Igakuiste lisateenuste tasu lisatakse teie kuumaksele iga kuu otsa

Selle funktsiooni abil saad oma nutipostkastist pakke saata või kellelegi jätta.

Peseme ja triigime 1 kord kuus terve Sinu pere voodilinad ja rätikud ära – kampaaniahind kehtib kolmele pesukorrale! Täpsemalt saad teenuse kohta lugeda blogist. Juhendi saadame Sulle peale teenuse tellimst.

NB! Teenus hetkel saadaval ainult Harju- ja Tartumaal.

Lisakasutaja saab SMS teavitusi, kui pakk nutipostkasti saabub. Samuti on lisakasutajal võimalus nutipostkasti lahtreid kaugelt avada.

Palun lisada kommentaarilahtrisse, lisakasutajat(e) telefoninumbri(d) (maksimum 5).

Peseme ja triigime 1 kord kuus terve Sinu pere voodilinad ja rätikud ära – pesukott mahutab 5-7 voodipesu! Täpsemalt saad teenuse kohta lugeda blogist. Juhendi ja pesukoti saadame Sulle peale teenuse tellimst.

NB! Teenus hetkel saadaval ainult Harjumaal ja Tartumaal.

Ühekordsed lisateenused

Toome nutipostkasti sinu koduõuele.

Telli nutipostkast täna ja saa paigaldus tasuta!

Esimene makse

0€ / kuus

Igakuiste lisateenuste saamiseks peab olema sisestatud krediitkaart. Krediitkaardi lisamiseks saadetakse teile juhised e-maili teel peale tellimuse kinnitamist.
Kontaktandmed
Palun täida kõik väljad
Sellele aadressile paigaldatakse ka su postkast.
Maksmine

Lisa lisakasutaja number, aadressitäpsustus ja/või sooduskood siia.

Pärast Suundu Maksma nupule vajutamist suunatakse sind edasi Everypay keskkonda

Panga logod
Esto järelmaks
Parcelsea üldtingimused

ÜLDTINGIMUSED

PARCELSEA NUTIPOSTKASTID

 

Käesolevad Üldtingimused (defineeritud allpool) kohalduvad kõigile õigussuhetele, mis tekivad Parcelsea ja Kliendi vahel seoses Parcelsea poolt pakutavate Nutipostkastidega (defineeritud allpool). Tellimuse eest tasumisel kinnitab Klient, et ta saab aru ja nõustub Lepingu sõlmimisega Kliendikeskkonnas ja käesolevates Üldtingimustes sätestatud tingimustel. 

 1. Definitsioonid
  1. Kasutaja – on Kliendi poolt Kliendikeskkonnas määratud isik (või isikud), kellele Parcelsea tagab võimaluse avada Nutipostkasti
  2. Klient – on Kliendikeskkonnas kliendina märgitud juriidiline või füüsiline isik. 
  3. Kliendikeskkond – on Parcelsea Veebilehel toodud keskkond, millest nähtuvad Kliendi andmed, Kasutajad, Tellimused ja nende üksikasjad. 
  4. Kuller – on Saadetist kohale toimetav isik, kes on kohustatud Saadetise Kliendini toimetama kas kulleri ja Kliendi või kolmanda isiku ja Kliendi vahelise lepingu täitmise eesmärgil. 
  5. Kuutasu – on Kliendi poolt Nutipostkasti kasutamise eest makstav igakuine tasu, juhul kui Klient on valinud Üüri mudelil Lepingu sõlmimise. 
  6. Leping – on Parcelsea ja Kliendi vahel sõlmitav leping, mis koosneb Kliendikeskkonnas toodud eritingimustest ja Üldtingimustest, ning mis võib põhineda kas Müügi mudelil või Üüri mudelil. 
  7. Müügi mudel – on Kliendi poolt Veebilehel valitud mudel sõlmida Parcelsega Leping Nutipostkasti omandamiseks Kliendikeskkonnas ja Üldtingimustes sätestatud tingimustel. 
  8. Nutipostkast – on Parcelsea poolt pakutav isikliku pakiautomaadi funktsiooni täitev seade, millesse on võimalik jätta Kasutajale suunatud Saadetisi. 
  9. Ostuhind – on ühekordne või osamaksetena tasutav tasu Nutipostkasti omandamise eest, juhul kui Klient on valinud Müügi mudelil Lepingu sõlmimise. 
  10. Saadetis – on Kliendi poolt mistahes kolmandalt isikult tellitud saadetis või muu Kliendile suunatud saadetis. 
  11. Tellimus – on Kliendi poolt Veebilehel esitatud tellimus Nutipostkasti kasutamise eesmärgil Lepingu sõlmimiseks. 
  12. Veebileht – on Parcelsea veebileht aadressil https://www.parcelsea.com/et
  13. Üldtingimused – on Veebilehel avaldatud Parcelsea Nutipostkasti üldtingimused, mis on Lepingu lahutamatuks osaks.
  14. Üüri mudel – on Kliendi poolt Veebilehel valitud mudel sõlmida Parcelseaga Leping Nutipostkasti kasutamiseks Kliendikeskkonnas ja Üldtingimustes sätestatud tingimustel. 
 2. Lepingu sõlmimine, õiguslik raamistik 
  1. Veebilehe kaudu on Kliendil võimalik tellida Nutipostkaste, valides selleks kas Müügi mudeli või Üüri mudeli. 
  2. Leping Kliendi ja Parcelsea vahel loetakse sõlmituks Tellimuses, Kliendikeskkonnas ja Üldtingimustes sätestatud tingimustel alates Kliendi poolt Lepingu alusel esimese makse (Müügi mudeli puhul Ostuhinna või selle esimese osamakse ning Üüri mudeli puhul paigaldustasu või esimese makse) tasumisel Parcelsea arveldusarvele. 
  3. Juhul kui Parcelseal ei ole võimalik Tellimuses märgitud ajal Nutipostkasti paigaldada, on Parcelseal õigus pakkuda Kliendile välja mõistlikke alternatiivseid aegu ning lisada Kliendikeskkonda Kliendi ja Parcelsea poolt kinnitatud muudetud paigaldamise aeg. 
  4. Parcelsea’l on õigus Kliendiga Lepingu sõlmimisest ilma põhjust avaldamata keelduda. Sellisel juhul tagastab Parcelsea Kliendile juba tasutud maksed 14 kalendripäeva jooksul pärast Kliendile vastavasisulise teavituse saatmist. 
  5. Lepingu alusel (nii Müügi kui Üüri mudeli puhul) võtab Parcelsea kohustuse pakkuda ka Nutipostkastide korralist ja erakorralist hooldust vastavalt Üldtingimuste punktis 5 sätestatule. Kliendil on lisaks võimalik tellida Parcelsealt lisateenuseid vastavalt Veebilehel kirjeldatud lisateenustele ja nende hinnakirjale. 
  6. Saadetiste kohaletoimetamine Nutipostkasti toimub Kliendi ja Saadetise kohaletoimetaja (e-poe pidaja, kullerteenuse pakkuja vms kolmas isik) vahel sõlmitud vastava lepingu alusel. Nutipostkasti Saadetise tellimiseks tuleb kohaletoimetamise viisiks valida kullervedu (mitte pakiautomaati toimetamine). Parcelsea ei ole ühelgi juhul konkreetse Saadetisega seotud lepingu osapooleks ega Saadetise vedajaks või ekspedeerijaks ning Parcelsea ei vastuta Saadetise kohaletoimetaja tegevuse või tema kohustuste täitmise eest. 
  7. Käesoleva Lepingu sõlmimisel annab Klient nõusoleku, et Kulleril on õigus lugeda Saadetis Kliendile kätte toimetatuks ja Kliendi vastav tellimus Kliendi ja Saadetise saatja vahelise lepingu mõistes täidetuks alates hetkest kui Kuller on Saadetise Nutipostkasti sisestanud ja Nutipostkasti lukustanud. 
  8. Juhul kui Leping on sõlmitud Üüri mudelil, ei ole Kliendil õigust Nutipostkasti allüürile anda, seda võõrandada ega pantida. Juhul kui Leping on sõlmitud Müügi mudelil ning Klient soovib Nutipostkasti kolmandale isikule võõrandada, kohustub Klient (i) tagama Parcelsea teavitamise, et muudatus vastava Nutipostkastiga seotud Kliendi ja Kasutajate andmete kohta Kliendikeskkonnas oleks võimalik sisse viia, või (ii) vastava muudatuse Kliendikeskkonnas ise ära tegema. 
 3. Nutipostkasti paigaldamine 
  1. Parcelsea kohustub paigaldama Nutipostkasti Kliendikeskkonnas märgitud ajal ja aadressile. Nutipostkasti kohale toimetamise ja paigaldamise kulud kuuluvad tasumisele Kliendi poolt vastavalt Veebilehel avaldatud hinnakirjas toodule. 
  2. Klient kohustub tagama, et: 
   1. Kliendil on Nutipostkasti nimetatud aadressile ja kohta paigaldamiseks kõik vajalikud õigused, load ja nõusolekud; 
   2. Nutipostkasti nimetatud aadressile ja kohta paigaldades on Kulleril võimalik sellele igal ajal juurde pääseda ning selle vahetus läheduses (mitte kaugemal kui 30 meetrit) parkida teenindavat sõidukit kuni 15 minutiks; 
   3. Nutipostkasti asukoht on ohutu ning asukohast ei tulene mingil viisil ohtu Nutipostkastile, Saadetisele ega Kulleritele või kolmandatele isikutele või nende varale või tervisele.  
  3. Parcelsea ei garanteeri, et paigaldatav Nutipostkast on eelnevate kasutusjälgedeta.  Nutipostkast võib olla kasutatud ja sellel võib olla varasemast ekspluatatsioonist tingitud mõistlikke kasutusjälgi. Nutipostkasti paigaldamine ja Nutipostkastil üleandmise hetkel olevad kulumis- või kasutusjäljed fikseeritakse paigaldamise päeval allkirjastatavas Nutipostkasti üleandmisaktis. 
  4. Kliendil ei ole lubatud Nutipostkasti asukohta ilma Parcelsea eelneva nõusolekuta muuta. Kui Klient soovib Nutipostkasti asukohta pärast selle paigaldamist muuta, kohustub Klient vastava lisateenuse Parcelsea’lt Kliendikeskkonna kaudu tellima. 
 4. Nutipostkasti kasutamine 
  1. Kasutajal on Nutipostkasti võimalik avada Kasutaja telefoninumbriga seotud koodi kaudu kasutades selleks telefoni või Nutipostkastil asuvat sõrmistikku. Parcelsea annab Kliendi tellitud Nutipostkastile juurdepääsuõigused üksnes Kliendikeskkonnas märgitud Kasutajatele. 
  2. Klient kohustub tagama, et Kasutajatele väljastatud juurdepääsukoode hoitakse ja kasutatakse turvaliselt ning neid ei avaldata kolmandatele isikutele. Juhul, kui Klient on rikkunud käesolevast punktist tulenevat kohustust, ei vastuta Parcelsea Nutipostkastile juurde pääsenud õigustamata isikute tegevuse eest. Kui Klient avastab, et Nutipostkastile juurdepääsuõigused on õigustamata isikute valdusesse, kohustub Klient viivitamata Nutipostkasti juurdepääsukoodid muutma või Parcelsea’d olukorrast teavitama. 
  3. Saadetisi tellides kohustub Klient arvestama, et Nutipostkast mahutab erinevatesse lahtritesse maksimaalselt järgmises suuruses Saadetisi (pikkus x laius x sügavus): 
   1. XS: 252mm x 120mm x 390mm; 
   2. M: 252mm x 367mm x 526mm; 
   3. L: 472mm x 530mm x 526mm. 
  4. Nutipostkasti on keelatud tellida järgmisi esemeid: relvi ja relvaosi, laskemoon ja selle osi; gaasi; lõhkekehasid; lahingumoona; kergesti süttivat ja ohtlikku kaupa (ilutulestik, kütus, lahustid; värvid); radioaktiivseid materjale; mürgiseid aineid; nakkusohtlikke aineid; narkootilisi ja psühhotroopseid aineid; happeid; elusloomi; aineid, mis oma omaduste tõttu võivad ohustada Klienti, Kullerit, kolmandat isikut või teisi Saadetisi; raha.
  5. Klient kohustub tagama Kullerile Saadetise kohale toimetamiseks ja Parcelsea’le hooldustööde tegemiseks takistamatu juurdepääsu Nutipostkastile. 
  6. Saadetise laekumisel Nutipostkasti saadab Parcelsea Kliendikeskkonnas märgitud Kasutaja(te) telefoninumbri(te)le SMS teavituse. Parcelsea kohustub käesolevas punktis nimetatud teavituste saatma Kasutaja(te)le viivitamata pärast Saadetise sisestamist Nutipostkasti, ning kohustub tagama Nutipostkasti toimimise igal ajal (24/7), välja arvatud hooldustööde ajal.
  7. Klient kohustub Nutipostkasti sisestatud Saadetised Nutipostkastist eemaldama (või korraldama nende eemaldamise) mõistliku aja jooksul, arvestades Saadetise olemust ja omadusi, ning tagama Nutipostkasti tühjendamise selliselt, et Nutipostkasti oleks võimalik Kliendi tellitud Saadetisi sisestada. Vastavalt Üldtingimuste punktile 8 ei vastuta Parcelsea Kliendi käesolevas punktis nimetatud kohustuste rikkumisest tekkida võiva kahju eest. 
  8. Klient kohustub Nutipostkasti hoidma heaperemehelikult, kasutama seda üksnes Saadetiste saatmise või vastu võtmise eesmärgil Kliendikeskkonnas märgitud asukohas ning täitma kõiki Parcelsea juhiseid Nutipostkasti kasutamise kohta. 
  9. Täpsemad juhised Nutipostkasti kasutamiseks on leitavad Nutipostkasti kasutusjuhendist, mis antakse Kliendile üle ka Nutipostkasti paigaldamisel. 
 5. Nutipostkasti hooldamine 
  1. Klient kohustub tagama Nutipostkasti säilimise üleandmisaktis märgitud seisundis kogu Lepingu kehtivuse jooksul, arvestades tavapärasest kasutamisest ja kulumisest tekkivaid negatiivseid omadusi. 
  2. Rikete, kahjustuste või muude takistuste korral kohustub Klient sellest Parcelsea’d viivitamatult teavitama e-maili aadressil parcelsea@forus.ee või telefonil 6889988. 
  3. Nutipostkastidele on vajalik teostada regulaarselt korralist hooldust, mis hõlmab (kuid ei ole piiratud) aku iga-aastase vahetamisega. Parcelsea’l on õigus küsida Nutipostkastide korralise hoolduse eest tasu vastavalt Veebilehel avaldatud hindadele. 
  4. Kliendil ei ole lubatud Nutipostkasti ilma Parcelsea eelneva nõusolekuta iseseisvalt ega kolmanda isiku abil hooldada ega remontida (välja arvatud tavapärase määrdumise ja lume puhastamine). 
  5. Juhul kui Nutipostkastile tekib kahjustusi asjaolude tõttu, mis ei tulene Parcelsea’st, on Parcelsea’l õigus nõuda Kliendilt Nutipostkasti remontimise eest tasu vastavalt Kliendile esitatavale hinnapakkumisele. Üüri mudeli puhul ei ole Kliendil eelnevas lauses nimetatud juhul õigus remonditöödest ja selle kulu hüvitamisest keelduda (s.t Parcelsea poolt Nutipostkasti remontimise kulu kujutab endast kahju, mille Klient on kohustatud Parcelsea’le hüvitama). 
 6. Tasud ja maksmine 
  1. Klient kohustub tasuma Parcelsea’le Nutipostkasti kasutamise eest Kliendikeskkonnas märgitud tasu (kas Ostuhind või Kuutasu) vastavalt Kliendikeskkonnas märgitud summas ja tingimustele. Lepingu alusel tasumisele kuuluvate tasude jaoks esitab Parcelsea Kliendile arve. Kui vastaval arvel või Kliendikeskkonnas ei ole teisiti märgitud, on arve tasumise tähtajaks 7 kalendripäeva. Üüri mudeli puhul autoriseerib Klient Parcelsea’d debiteerima Kliendi poolt tasumisele kuuluvad Kuutasu maksed Kliendi poolt Kliendikeskkonnas aktiveeritud maksekaardilt iga arveldusperioodi alguses, mille pikkuseks on üks kalendrikuu alates Nutipostkasti paigaldamise päevast. Makseid töödeldakse kolmanda osapoole maksetöötleja kaudu. 
  2. Juhul kui Leping on sõlmitud Üüri mudelil, algab Kuutasu maksmise arvestus alates sellest päevast, millal Nutipostkast Kliendi soovitud aadressile paigaldati. 
  3. Kliendil on võimalik tellida Kliendikeskkonnas Nutipostkastiga seotud lisateenuseid. Lisateenuste kasutamise õigus tekib Kliendil alates vastava lisateenuse eest tasumise päevast ning annab Kliendile õiguse lisateenuse kasutamiseks ühe arveldusperioodi jooksul, mille pikkuseks on üks kalendrikuu alates vastava lisateenuse eest tasumise päevast. Lisateenuse tellimus pikeneb automaatselt järgnevaks arveldusperioodiks (välja arvatud kui Klient teavitab Parcelsea’d lisateenuse tellimise lõpetamisest) ning Parcelsea’l on õigus lisateenuse eest tasumisele kuuluv summa debiteerida Kliendi poolt Kliendikeskkonnas aktiveeritud maksekaardilt iga arveldusperioodi alguses. Kliendil on õigus lisateenuse tellimus lõpetada igal ajal, saates Parcelsea’le vastava teavituse. Pärast lisateenuse lõpetamise teavituse saatmist on Kliendil õigus lisateenuseid kasutada kuni vastava arveldusperioodi lõpuni; lisateenuse eest kuni arveldusperioodi lõpuni makstud tasu ei tagastata.  
  4. Juhul kui Nutipostkasti paigaldamise käigus tekib täiendavaid ettenägematuid kulutusi, siis teavitab Parcelsea Klienti vastavate kulude tekkimisest viivitamata. Pärast Parcelsea’lt nimetatud teavituse saamist on Kliendil õigus otsustada kas ta soovib täiendavaid kulusid kanda või ilma täiendavate kulude kandmata Lepingust taganeda. 
  5. Mistahes tasu maksmisega viivitamise korral kohustub Klient tasuma viivist 0.2% võlgnetavalt summalt iga viivitatud päeva eest, või juhul kui Klient on tarbija, siis 0.06% võlgnetavalt summalt iga viivitatud päeva eest. 
  6. Kõik tasud loetakse Parcelsea’le tasutuks alates hetkest, mil vastav summa on laekunud Parcelsea arveldusarvele. Parcelsea ei vastuta võimalike tasumisega kaasnevate lisakulude ja ülekandetasude eest. 
  7. Juhul kui Klient on tasu maksmisega viivituses enam kui 30 kalendripäeva, on Parcelsea’l õigus Leping ilma ette teavitamata üles öelda. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti mistahes võlgnevuse ja/või Lepingu erakorralise lõpetamisega seotud kahju hüvitamisest. 
 7. Lepingu lõpetamine 
  1. Juhul, kui Leping on sõlmitud Müügi mudelil, on Kliendil võimalik Lepingust taganeda üksnes Lepingu olulise rikkumise korral Parcelsea poolt. 
  2. Juhul, kui Leping on sõlmitud Üüri mudelil, on Leping sõlmitud määramata tähtajaks, välja arvatud kui Kliendikeskkonnas on teisiti märgitud. Nii Parcelseal kui Kliendil on õigus Leping korraliselt üles öelda, teavitades sellest teist poolt ette vähemalt 60 päeva. Juhul, kui Klient ütleb sellisel juhul Lepingu üles, samuti juhul kui Leping lõpetatakse erakorraliselt Kliendi poolse rikkumise tõttu, on Parcelsea’l õigus nõuda Kliendilt Nutipostkasti  eemaldamiseks tehtud kulutuste hüvitamist.
  3. Lepingu lõppemise korral kohustub Klient Lepingu lõppemise päeval Nutipostkasti tagastama, s.t võimaldama Parcelsea’l Nutipostkastile juurde pääseda ja selle teha selle eemaldamiseks vajalikke toiminguid, pakkudes vajadusel kaasabi. Klient kohustub hüvitama Parcelsea’le kahju, mis on Nutipostkastile Lepingu lõpetamise päevaks tekkinud võrreldes Nutipostkasti üleandmisaktis märgitud seisukorraga, arvestades tavapärast kulumist. 
  4. Kliendil, kes on tarbija, on õigus Lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates Nutipostkasti paigaldamisest. Sellisel juhul kohustub tarbijast Klient kandma Nutipostkasti kasutamisega kaasnevad kulud, s.t hüvitama Parcelsea’le Nutipostkasti paigaldamise ja eemaldamisega seotud kulud. 
 8. Vastutus 
  1. Parcelsea annab 2-aastase garantii, et Nutipostkastil ei olnud selle valduse ülemineku hetkel puudusi, kui üleandmisaktis ei ole sätestatud teisiti. Oma garantiinõudes peab Klient Nutipostkasti puudusi üksikasjalikult kirjeldama. Parcelsea vastutab kõigi Nutipostkasti puuduste eest, mis olid olemas valduse ülemineku ajal Kliendile ning mis avastatakse garantiiperioodi jooksul ning millest on Parcelsea’d garantiiperioodi jooksul teavitatud. Parcelsea ei vastuta mistahes puuduste eest, mis avastatakse või millest on Parcelsea’d teavitatud pärast garantiiperioodi lõppemist. Parcelsea ei vastuta Nutipostkasti mistahes iseärasuse (sh visuaalse ja füüsilise) või omaduse eest, mis ei kujuta endast puudust punkti 3.3 mõttes, samuti tavapärase kulumise eest. Nutipostkasti puudustega seotud Parcelsea vastutuse piirangud ei kehti juhul, kui mittevastavuse on põhjustanud Parcelsea tahtlus või raske hooletus.  
  2. Klient vastutab Kasutajate tegevuse eest Nutipostkasti kasutamisel nagu enda tegevuse eest. Üüri mudeli puhul vastutab Klient Üldtingimuste punkti 5.5 kohaselt kahju eest, mis on Nutipostkastile tekkinud mistahes asjaolude tõttu, mis ei tulene Parcelsea’st. 
  3. Parcelsea, Kuller ega Saadetise saatja ei vastuta selle eest, kui Saadetist ei ole võimalik Kliendile Nutipostkasti jätta, kuna (i) Nutipostkastis ei ole Saadetise jaoks ruumi (Saadetise mõõtmed ületavad Nutipostkasti lahtrite mõõtmeid või Nutipostkast on tühjendamata), (ii) Saadetis sisaldab esemeid, mille saatmine Nutipostkasti on vastavalt punktile 4.4 keelatud; (iii) kui Nutipostkast ei ole Kullerile ligipääsetav, või (iv) esineb muu Parcelsea’st mitte tulenev põhjus või asjaolu, mille tõttu ei ole võimalik Saadetist Nutipostkasti sisestada. Parcelsea, Kuller ega Saadetise ei vastuta eritingimusi nõudva Saadetise säilimise eest Nutipostkastis. 
  4. Parcelsea ei vastuta Saadetise sisu kättesaadavuse eest alaealistele Kasutajatele (nt kui Saadetise sisuks on tooted, mille soetamisele ja/või tarbimisele on kehtestatud vanusepiirangud). 
  5. Parcelsea vastutab Saadetisele ja/või Kliendile tekkiva kahju eest üksnes juhul, kui kahju on tekkinud Parcelsea Lepingulise kohustuse süülise rikkumise tõttu või muu Parcelsea’st tuleneva asjaolu tõttu. Igal juhul on Parcelsea vastutus piiratud Saadetisele või Kliendile tekkiva otsese varalise kahju hüvitamisega, mille suurus ei ületa 30 EUR. 
  6. Parcelsea teeb parimad jõupingutused, et Nutipostkasti eemaldamisega ei tekiks Nutipostkasti asukoha kinnistule kahju. Siiski, kui sellisel juhul tekib kinnistule kahju, ei ole Parcelsea kohustatud seda hüvitama. 
  7. Juhul, kui Klient on tarbija, kohaldatakse Kliendi vastutusele seadusest tulenevaid vastutuse privileege ning käesolevas punktis 8 nimetatud piirangud kohalduvad üksnes ulatuses, milles need ei ole tarbija vastutust reguleerivate sätetega vastuolus. 
 9. LÕPPSÄTTED
  1. Kliendi isikuandmete töötlemist reguleerib Parcelsea Privaatsuspoliitika, mis on kättesaadav Veebilehel. 
  2. Parcelsea’l on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta, teavitades sellest Klienti vähemalt ühe kuu ette. Juhul, kui Klient Üldtingimuste muudatusega ei nõustu, on Kliendil õigus Leping lõpetada. 
  3. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.
  4. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti kohtute poolt. Poolte kokkuleppel on Lepingust tulenevate vaidluste lahendamisel esimese astme kohtuks Harju Maakohus. Juhul, kui Klient on tarbija, on tal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks esmalt Tarbijavaidluste Komisjoni poole (https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine). 
Privaatsuspoliitika

Käesolevas Privaatsuspoliitikas on sätestatud põhimõtted, mille alusel töötleb Parcelsea klientide isikuandmeid.  Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja muudest isikuandmete töötlemist käsitlevatest õigusaktidest.

Andmete töötlemisel lähtume minimaalsuse põhimõttest – töötleme ainult neid andmeid, mis on vajalikud teile teenuse osutamiseks ja eesmärkide täitmiseks

1. MÕISTED

1.1. Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks andmete töötlemise põhimõtted ja eesmärgid. Käesoleva Privaatsuspoliitika mõistes on vastutavaks töötlejaks Parcelsea OÜ (edaspidi Parcelsea) (registreeritud Eesti Vabariigi äriregistris, registrikood  16054185). Parcelsea võib olla vastutavaks töötlejaks üksi või koos teise juriidilise isikuga, kellega Parcelsea on sõlminud andmetöötluslepingu. Teatud juhtudel võib Parcelsea olla ka volitatud töötlejaks, sellisel juhul on vastutavaks töötlejaks äriühing, kellega on Andmesubjekt sõlminud lepingu, mille tulemusena edastab äriühing Andmesubjekti isikuandmed Parcelsea-le.

1.2. Volitatud töötleja on isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel ja temaga sõlmitud lepingu alusel ja lepingus sätestatud ulatuses. Volitatud töötlejaks on Parcelsea koostööpartnerid, kes osutavad Parcelsea-le teenuseid. Parcelsea sõlmib selliste isikutega andmetöötluse lepingu ja kontrollib nende usaldusväärsust vastavalt isikuandmete kaitse nõuetele. Volitatud töötleja rollis võib olla ka Parcelsea, kuid sellises olukorras kohalduvad esmajärjekorras vastutava töötleja isikuandmete töötlemise põhimõtted.

1.3. Andmesubjekt on tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid Parcelsea töötleb (edaspidi ka Klient või Teie). Selleks võib olla mh isik, kellega Parcelsea on sõlminud lepingu või isik, kes on avaldanud soovi lepingu sõlmimiseks Parcelsea-ga. Samuti võib selleks olla Andmesubjektiga Lepingus sätestatud alustel võrdustatud isik, kelle andmed on Parcelsea-le edastanud Klient.

1.4. Isikuandmed on igasugune teave andmesubjekti kohta, mille kaudu on võimalik isikut otseselt või kaudselt tuvastada.

1.5. Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega seonduv tegevus.

1.6. Leping on Parcelsea ja Kliendi vahel sõlmitud rendileping.

2. KONTAKTANDMED

2.1. Isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes on Parcelsea-ga võimalik ühendust võtta e-posti aadressil info@parcelsea.com.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSED JA EESMÄRGID

3.1. Parcelsea töötleb isikuandmeid allolevatel alustel ja eesmärkidel:

3.1.1. Lepingu sõlmimine ja täitmine –  Antud alusel töötleme meile edastatud lepingu sõlmimise taotluses sisalduvaid andmeid ja sõlmime lepingu. Ühtlasi täidame antud alusel lepingust tulenevaid kohustusi.

3.1.2. Nõusolek – Nõusolek antakse vabatahtlikult lahtri märgistamise kaudu veebivormi täitmisel ja lepingu sõlmimisel. Nõusoleku alusel saame teile edastada pakkumisi ja uudiskirju. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, teavitades meid sellest e-posti aadressil info@parcelsea.com.

3.1.3. Õigustatud huvi – Õigustatud huvi on Parcelsea ärihuvi, mille puhul töötleme andmeid enda teenuse parandamiseks ja huvide kaitsmiseks. Õigustatud huvi puhul võime töödelda Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Usaldusväärse kliendisuhte tagamiseks ja pettuste vältimiseks;
 • Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks;
 • Kliendikaebuste käsitlemiseks;
 • Kliendibaasi haldamiseks ja turundustegevuseks (v.a. otseturustuse pakkumiste saatmine füüsilistele isikutele, kui selleks ei ole nõusolekut antud);
 • Kampaaniate ja rahulolu uuringute  korraldamiseks;
 • Infoturbe eesmärkidel;
 • IT lahenduste arendamiseks ja täiustamiseks;
 • Organisatsioonilistel eesmärkidel nt. sisehalduse ja auditite tõttu.

3.1.4. Seadusest tulenevate kohustuste täitmine (näiteks raamatupidamisega seotud kohustused).

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1. Parcelsea kogub järgnevaid isikuandmeid:

4.1.1. Andmesubjekti ja Andmesubjektiga võrdsustatud isiku poolt vastutavale töötlejale avaldatud isikuandmed –  ees-ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, nutipostkasti paigalduse aadress, e-posti aadress, telefoninumber, teave maksemeetodi kohta ja arveldusega seotud andmed.

4.1.2. Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus tekkivad isikuandmed (näiteks punktis 4.1.1. toodud andmed, kui need sisalduvad lepingus);

4.1.3. Tavapärase suhtluse käigus tekkivad isikuandmed (näiteks Andmesubjekti poolt meile saadetud päringu sisu);

4.1.4. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud andmed (näiteks Andmesubjekti poolt Parcelsea sotsiaalmeedia kontodel avaldatud andmed);

4.1.5. Iseteenindusportaali kasutamise käigus tekkivad andmed;

4.1.6. Parcelsea veebisaidi külastamisel tekkivad andmed (vaata detailsemalt küpsiste kasutamise kohta allpool);

4.1.7. Koostööpartneritelt, volitatud töötlejatelt või kaasvastutavatelt töötlejatelt saadud andmed.

5. ANDMETE EDASTAMINE

5.1. Parcelsea ei edastada isikuandmeid kolmandatele isikutele. Välja arvatud järgmistel juhtudel:

5.1.1. Parcelsea võib edastada isikuandmeid äriühingutele, kes on sõlminud Parcelsea-ga lepingu teenuse osutamiseks (näiteks kullerfirmale või muule transpordiettevõttele, kes on sõlminud andmesubjektiga lepingu).

5.1.2. Parcelsea võib edastada isikuandmeid seadusest tuleneva kohustuse puhul. Näiteks kohtuotsused ja pädevate asutuste päringud (kohtud, notarid, kohtutäiturid, prokuratuur, politsei jne).

5.1.3. Parcelsea võib edastada andmeid kui need on vajalikud lepingu täitmise tagamiseks.

5.1.4 Reeglina ei edasta Parcelsea isikuandmeid Euroopa Majandusühendusest väljapoole. Parcelsea võib edastada isikuandmeid väljapoole Euroopa Majandusühendust ainult juhul kui on see on kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega, mis tähendab, et Euroopa Majandusühendusest isikuandmeid väljapoole edastades rakendame täiendavaid kaitsemeetmeid nagu Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud mudelklauslite alusel lepingu sõlmimine või muud sobivad meetmed Rakendatud kaitsemeetmest on võimalik koopiat saada info@parcelsea.com.

6. ANDMETE SAAMINE JA SÄILITAMINE

6.1. Parcelsea saab andmed Kliendi käest (sellisel juhul on Parcelsea Vastutav töötleja) või edastab andmed Parcelsea-le Kuller või muu ettevõte, kes on Kliendi andmed saanud Kliendilt lepingu sõlmimise käigus (sellisel juhul on Parcelsea Kaasvastutav töötleja või Volitatud töötleja).

6.2. Parcelsea isikuandmete Vastutava töötlejana säilitab lepingueelsete läbirääkimiste käigus kogutud andmeid kuni hetkeni, mil selgub lepingu sõlmimise fakt. Juhul kui lepingut ei sõlmita, siis kustutab Parcelsea isikuandmed kolme kuu jooksul lepingu sõlmimata jätmise faktist teadasaamisest.

6.3. Lepingu täitmise käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni lepingu täitmiseni või selle lõpetamiseni või kuni lepinguga seotud nõuete aegumiseni, sõltuvalt milline tähtaeg saabub hiljem. Maksimaalselt säilitab Parcelsea isikuandmeid 3aastat lähtudes 3-aastasest nõuete aegumistähtajast, v.a. kui asjaolude pinnalt ei ole põhjendatud 10-aastase säilitamistähtaja valimine ning v.a. osas, milles pikem säilitamine on vajalik tulenevalt raamatupidamislike dokumentide säilitamiskohustusest .

6.4. Volitatud töötlejana saadud andmeid säilitab Parcelsea vastavalt vastutava töötleja poolt sätestatud tähtajani.

6.5. Arvestades õigusaktidest tulenevaid nõudeid, võib Parcelsea säilitada andmeid ka kauem, kuid mitte suuremas mahus ja mitte kauem kui see on vajalik seaduse täitmiseks. Näiteks säilitame raamatupidamiseks vajalikke dokumente kuni 7 aastat.

7. ANDMETE TURVALISUS

7.1. Organisatoorselt on Parcelsea poolt kogutud isikuandmetele ligipääs ainult selleks õigustatud isikutel, kes on Parcelsea-ga töölepinguliselt seotud isikud või juhtorgani liikmed, juhul kui andmete töötlemine on vajalik töökohustuste täitmiseks. Töötajatel ja juhtorgani liikmetel, kes ei täida igapäevaselt isikuandmete töötlemist vajavaid tööülesandeid, ei ole isikuandmetele ligipääsu ning andmete töötlemine on keelatud.

7.2. Volitatud töötlejad võivad temale üle antud isikuandmeid töödelda ainult juhul kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks.

8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED​​​​​​​​​​​​​​

8.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus pärida tema kohta kogutud andmete avaldamise kohta ning saada teavet selle kohta, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ja töödeldakse; juhul kui need andmed on ebaõiged, on Andmesubjektil õigus nõuda nende parandamist.

8.2. Andmesubjektil on igal ajal õigus teavitada andmetöötlejat soovist isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmise kohta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku ajal tehtud andmetöötluse seaduslikkust. Juhul kui Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid ka muul alusel, siis kustutab vastutav töötleja isikuandmed vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud sätetele.

8.3. Juhul kui vastutav töötleja on töödelnud andmeid ainult nõusoleku alusel või kui vastutaval töötlejal ei ole enam kehtivat õiguslikku alust isikuandmete töötlemiseks on andmesubjektil õigus nõuda kõigi andmete kustutamist.

8.4. Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks kui isikuandmete töötlemine põhineb Vastutava töötleja õigustatud huvil.

8.5. Andmesubjektil on õigus andmete ülekantavusele, s.o õigus nõuda, et tema andmed edastatakse teisele vastutavale töötlejale,  kui isikuandmeid töödeldakse Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmisel ja isikuandmete edastamine on tehniliselt võimalik.

8.6. Andmesubjektil on igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed: https://www.aki.ee, info@aki.ee.

8.7. Juhul kui andmete töötlemisel on tekitatud andmesubjektile kahju, on andmesubjektil õigus nõuda kahju hüvitamist.

8.8. Andmesubjektil on õigus esitada kaebus või nõue Parcelsea-le. Isikuandmete töötlemisega seotud kaebuste, küsimuste või nõuete puhul palume pöörduda e-posti aadressile info@parcelsea.com.  

9. KÜPSISED

9.1. Parcelsea veebilehel (parcelsea.com) kasutatakse andmete analüüsimiseks küpsiseid.

9.2. Kliendil on õigus küpsistest täielikult või osaliselt keelduda, seadistades vastavalt oma veebibrauseri ja küpsiste seaded.

9.3. Parcelsea veebilehel kasutatakse Google Analytics küpsiseid, mille kaudu analüüsitakse kliendi käitumist veebilehel. Toimingu käigus kogutud andmed on anonüümsed ja üksikuid veebilehe kasutajaid ei tuvastata.

9.4. Parcelsea.com lehe funktsionaalsuse säilitamiseks kasutatakse parcelsea.com veebilehel ka sessiooniküpsiseid. Selle käigus kogutud ajutine informatsioon kustutatakse peale brauseri sulgemist.

9.5. Täpsemalt kasutab veebileht järgmiseid küpsiseid:

Nimetus

Tüüp

Kirjeldus

Kestvus

_fbp

Reklaam

Selle küpsise on seadistanud Facebook reklaami edastamiseks.

3 kuud

_ga

Analüütika ja reklaam

Selle küpsise installib Google Analytics. Küpsist kasutatakse külastaja, seansi, kampaania andmete arvutamiseks ja saidi kasutamise jälgimiseks saidi analüüsi aruande jaoks. Küpsised salvestavad teavet anonüümselt ja määravad unikaalsete külastajate tuvastamiseks juhuslikult loodud numbri.

2 aastat

_gid

Analüütika ja reklaam

Selle küpsise installib Google Analytics. Küpsist kasutatakse teabe salvestamiseks selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad, ja aitab luua analüüsiaruande selle kohta, kuidas veebisaidil läheb. Kogutud andmed, sealhulgas külastajate arv, allikas, kust nad on pärit, ja lehed, mis olid anonüümsel kujul olemas.

1 päev

_gat_gtag_UA_185471286_1

Analüütika

Selle küpsise installib Google Analytics. Küpsist kasutatakse teabe salvestamiseks selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad, ja aitab luua analüüsiaruande selle kohta, kuidas veebisaidil läheb. Kogutud andmed, sealhulgas külastajate arv, allikas, kust nad on pärit, ja lehed, mis olid anonüümsel kujul olemas.

1 minut

cookie-agreed-version

Muu

Küpsise nõusoleku küsimiseks

Sessioon

 

9.6. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Funktsionaalsete küpsiste keelamisel tuleb arvestada, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi korrektselt toimida.

9.7. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org

10. PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

​​​​​​​10.1. Vastavalt õigusaktide või praktika muutumisele on Parcelsea’l õigus privaatsuspoliitikat muuta ja see avaldatakse koheselt veebilehel.

Privaatsuspoliitika on kehtiv alates 03.06.2021 ​​​​​​​

Igakuised maksed hakkavad kehtima alates nutipostkasti paigaldamisest.